Szkolenia

Oferujemy szkolenia dla operatorów :   

1. KAT. I WJO – wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych:
   - ze zmiennym wysięgiem (ładowarki teleskopowe)   

2. KAT. IP – podestów ruchomych przejezdnych:
   - wolnobieżnych – (podnośniki nożycowe, przegubowe, teleskopowe)
   - przewoźnych – (podnośniki montowane na podwoziu przyczepy)